فروشگاه    ماژول - نمایشگر


ARDUINO REPRAP LCD 4*20

ARDUINO REPRAP LCD 4*20

900 افغانی
تعدادقیمت
1 900
+
-
ماژول تایمیر HCW-M135

ماژول تایمیر HCW-M135

300 افغانی
تعدادقیمت
1 300
+
-
ولت متر  DSN-DVM-568 RED

ولت متر DSN-DVM-568 RED

محدوده ولتاژ کاری: 4.5- 30VDC محدوده اندازه گیری ولتاژ : 0-30 ولت جریان مصرفی < 20mA نوع نمایشگر: سون سگمنت 3 رقمه ابعاد ماژول : 45.5 * 26.5mm رزولوشن: 0.1v سرعت رفرش: 500mS

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
نمایشگر دات ماتریکس 8*32 با درایور MAX7219

نمایشگر دات ماتریکس 8*32 با درایور MAX7219

600 افغانی
تعدادقیمت
1 600
+
-
ولت متر آمپرمتر DC

ولت متر آمپرمتر DC

400 افغانی 450
تخفیف
تعدادقیمت
1 400
+
-
HD-C1  کنترلر طیف دار تابلو روان

HD-C1 کنترلر طیف دار تابلو روان

کنترلر طیف دار تابلو روان HD-C1 برای ساخت تلویزیون های شهری

6500 افغانی
تعدادقیمت
1 6500
+
-
کنترلر طیف دار تابلو روان A8

کنترلر طیف دار تابلو روان A8

کنترلر طیف دار تابلو روان A8 برای راه اندازی تلویزیون های شهری قابلیت نمایش فیلم

3500 افغانی
تعدادقیمت
1 3500
+
-
HD U63 برد کنترول تابلوروان

HD U63 برد کنترول تابلوروان

1600 افغانی
تعدادقیمت
1 1600
+
-
HD Q40 برد کنترول تابلوروان

HD Q40 برد کنترول تابلوروان

1200 افغانی
تعدادقیمت
1 1200
+
-
HD U60 برد کنترول تابلوروان

HD U60 برد کنترول تابلوروان

550 افغانی
تعدادقیمت
1 550
+
-
HD A40 برد کنترول تابلوروان

HD A40 برد کنترول تابلوروان

750 افغانی
تعدادقیمت
1 750
+
-
P6 SMD ماژول سرخ تابلو روان

P6 SMD ماژول سرخ تابلو روان

P6 OUT DOOR 16*32

650 افغانی
تعدادقیمت
1 650
+
-
P20 ماژول فولکالرتابلو روان

P20 ماژول فولکالرتابلو روان

P20RGB OUTDOOR 16*32

1200 افغانی
تعدادقیمت
1 1200
+
-
P10 ماژول سفید تابلو روان

P10 ماژول سفید تابلو روان

P10 OUTDOOR 16*32

1000 افغانی
تعدادقیمت
1 1000
+
-
P10 ماژول آبی تابلو روان

P10 ماژول آبی تابلو روان

P10 OUTDOOR 16*32

1000 افغانی
تعدادقیمت
1 1000
+
-
P10 ماژول سبز تابلو روان

P10 ماژول سبز تابلو روان

P10 OUTDOOR 16*32

1000 افغانی
تعدادقیمت
1 1000
+
-
P10 ماژول سرخ تابلو روان

P10 ماژول سرخ تابلو روان

P10 OUTDOOR 16*32

700 افغانی
تعدادقیمت
1 700
+
-
ولت متر دیجیتال روپنلی

ولت متر دیجیتال روپنلی

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
آنود 7SEG4

آنود 7SEG4

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
آنود 7SEG3

آنود 7SEG3

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-