فروشگاه


47 اهم 1206smd

47 اهم 1206smd

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
8.2k smd مقاومت

8.2k smd مقاومت

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
51k 1206smd مقاومت

51k 1206smd مقاومت

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
4.7 اهم 1206smd مقاومت

4.7 اهم 1206smd مقاومت

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
1k 1206smd مقاومت

1k 1206smd مقاومت

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
100 اهم 1206smd مقاومت

100 اهم 1206smd مقاومت

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
10 اهم 1206smd مقاومت

10 اهم 1206smd مقاومت

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
1N4148 SMD

1N4148 SMD

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
DZ18V1.2W SMD

DZ18V1.2W SMD

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
DZ7.5V1.2W SMD

DZ7.5V1.2W SMD

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
DZ5.6V1.2W SMD

DZ5.6V1.2W SMD

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
LM2596S-5V 3A SMD

LM2596S-5V 3A SMD

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
LM2596T-5V 3A

LM2596T-5V 3A

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
L7912CV

L7912CV

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
0/47MF50V

0/47MF50V

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
دیود زنر  DZ10V - 0/5W

دیود زنر DZ10V - 0/5W

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
سنسور تاچ TTP223 Touch Sensor

سنسور تاچ TTP223 Touch Sensor

کاربرد برای ساخت کلید لمسی

35 افغانی 40
تخفیف
تعدادقیمت
1 35
+
-
POWER 12V 10A

POWER 12V 10A

AC INPUT 100/250V DCUOP PUT:+12V 10A POWER :120W

800 افغانی
تعدادقیمت
1 800
+
-
رله 12 ولت 15 آمپر CRT

رله 12 ولت 15 آمپر CRT

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
سیم لحیم 50 گرم FINE

سیم لحیم 50 گرم FINE

63% 0/7MM روغندار

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-