فروشگاه


MPPT solar charge controller 240V 60A

MPPT solar charge controller 240V 60A

12000 افغانی
تعدادقیمت
1 12000
+
-
MPPT solar charge controller 240V 40A

MPPT solar charge controller 240V 40A

9000 افغانی
تعدادقیمت
1 9000
+
-
MPPT solar charge controller 240V 20A

MPPT solar charge controller 240V 20A

6000 افغانی
تعدادقیمت
1 6000
+
-
ریموت طرح چوب برای موترودرب های اتومات433MHZ

ریموت طرح چوب برای موترودرب های اتومات433MHZ

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
ریموت طرح چوب برای موترودرب های اتومات315MHZ

ریموت طرح چوب برای موترودرب های اتومات315MHZ

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
ترانس 110 ولت 500 وات

ترانس 110 ولت 500 وات

ورودی220ولت برق شهری خروجی 110 ولت برق شهری توان 500 والت

600 افغانی
تعدادقیمت
1 600
+
-
صندوق انورتوربزرگ طلق دار

صندوق انورتوربزرگ طلق دار

1200 افغانی
تعدادقیمت
1 1200
+
-
صندوق انورتورخورد طلق دار

صندوق انورتورخورد طلق دار

750 افغانی
تعدادقیمت
1 750
+
-
صندوق انورتورمطوسط طلق دار

صندوق انورتورمطوسط طلق دار

900 افغانی
تعدادقیمت
1 900
+
-
صندوق انورتورمطوسط بدون طلق

صندوق انورتورمطوسط بدون طلق

850 افغانی
تعدادقیمت
1 850
+
-
صندوق انورتورخوردبدون طلق

صندوق انورتورخوردبدون طلق

700 افغانی
تعدادقیمت
1 700
+
-
مس UPS 2KW SIN

مس UPS 2KW SIN

ولتاژ ورودی برق شهری 200 تا 250 ولت AC ولتاژ ورودی باتری24ولت DC ولتاژ خروجی 220 ولت AC

16000 افغانی
تعدادقیمت
1 16000
+
-
آلمینیوم UPS 1/5KW

آلمینیوم UPS 1/5KW

ولتاژ ورودی برق شهری 150 تا 250 ولت AC ولتاژ ورودی باتری12ولت DC ولتاژ خروجی 220 ولت AC

7500 افغانی
تعدادقیمت
1 7500
+
-
آلمینیوم UPS 2KW

آلمینیوم UPS 2KW

ولتاژ ورودی برق شهری 150 تا 250 ولت AC ولتاژ ورودی باتری24ولت DC ولتاژ خروجی 220 ولت AC

10000 افغانی
تعدادقیمت
1 10000
+
-
آلمینیوم UPS 1KW

آلمینیوم UPS 1KW

ولتاژ ورودی برق شهری 150 تا 250 ولت AC ولتاژ ورودی باتری12ولت DC ولتاژ خروجی 220 ولت AC

5000 افغانی
تعدادقیمت
1 5000
+
-
مس  UPS 2/5KW

مس UPS 2/5KW

ولتاژ ورودی برق شهری 150 تا 250 ولت AC ولتاژ ورودی باتری24ولت DC ولتاژ خروجی 220 ولت AC

17000 افغانی
تعدادقیمت
1 17000
+
-
آلمینیوم UPS 3KW

آلمینیوم UPS 3KW

ولتاژ ورودی برق شهری 150 تا 250 ولت AC ولتاژ ورودی باتری24ولت DC ولتاژ خروجی 220 ولت AC

15000 افغانی
تعدادقیمت
1 15000
+
-
محافظ برق کل منزل45کیلووات

محافظ برق کل منزل45کیلووات

6500 افغانی
تعدادقیمت
1 6500
+
-
قاب LCD2*16

قاب LCD2*16

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
جعبه محافظ4تایی

جعبه محافظ4تایی

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-