فروشگاه


ولت متر AD16-22FSV AC60-500V

ولت متر AD16-22FSV AC60-500V

22MM 60-500V AC

100 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
آرمیچردوشفت 120دور

آرمیچردوشفت 120دور

130 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 130
+
-
موجود
آرمیچردوشفت 48دور

آرمیچردوشفت 48دور

130 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 130
+
-
موجود
ULN2003 DIP

ULN2003 DIP

25 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 25
+
-
موجود
راهنمای کاربردی برنامه نویسی AVR

راهنمای کاربردی برنامه نویسی AVR

450 افغانی
تعدادقیمت
1 450
+
-
موجود
TB-1506L ترمنال

TB-1506L ترمنال

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
موجود
CATTER KU-109

CATTER KU-109

180 افغانی
تعدادقیمت
1 180
+
-
موجود
USB کابل 50 سانت V3

USB کابل 50 سانت V3

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
موجود
آدابطور12ولت1 آمپر

آدابطور12ولت1 آمپر

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
IRFZ46N

IRFZ46N

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
IRF610

IRF610

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
فیوز Neider 100A

فیوز Neider 100A

NPM1-125H D100A

450 افغانی
تعدادقیمت
1 450
+
-
موجود
گروپ LED آوا 24W

گروپ LED آوا 24W

INPUT 100 TO 240V AC 24W F6500K طول عمر 25000HRS ابعاد 100X180MM

320 افغانی
تعدادقیمت
1 320
+
-
موجود
SOLAR CHARGER SYT2-30A ORIGINAL

SOLAR CHARGER SYT2-30A ORIGINAL

700 افغانی
تعدادقیمت
1 700
+
-
موجود
SOLAR CHARGER SYT2-30A

SOLAR CHARGER SYT2-30A

600 افغانی
تعدادقیمت
1 600
+
-
موجود
SOLAR CHARGER MG2430Z

SOLAR CHARGER MG2430Z

900 افغانی
تعدادقیمت
1 900
+
-
در انتظار خرید
SOLAR CHARGER CS3024Z

SOLAR CHARGER CS3024Z

550 افغانی
تعدادقیمت
1 550
+
-
موجود
مولتی متر یا میگر DT33D

مولتی متر یا میگر DT33D

600 افغانی
تعدادقیمت
1 600
+
-
موجود
2MBI200N-060 200A 600V 9N012 IGBT

2MBI200N-060 200A 600V 9N012 IGBT

2500 افغانی
تعدادقیمت
1 2500
+
-
موجود
LVH400G603Z 600V400A IGBT

LVH400G603Z 600V400A IGBT

3000 افغانی
تعدادقیمت
1 3000
+
-
موجود
SOLAR CHARGER VS4524AU PWM

SOLAR CHARGER VS4524AU PWM

SOLAR V 50V MAX

4000 افغانی
تعدادقیمت
1 4000
+
-
در انتظار خرید
PUMP 96V 1000W SHAHYN

PUMP 96V 1000W SHAHYN

9600 افغانی
تعدادقیمت
1 9600
+
-
موجود
PUMP 72V 750W SHAHYN

PUMP 72V 750W SHAHYN

8800 افغانی
تعدادقیمت
1 8800
+
-
موجود
SOLAR 60W

SOLAR 60W

2000 افغانی
تعدادقیمت
1 2000
+
-
موجود
SOLAR CHARGER KW4850

SOLAR CHARGER KW4850

12-24-48V 50A

1400 افغانی
تعدادقیمت
1 1400
+
-
موجود