فروشگاه    ماژول - صدا


ماژول بیزر - ACTIVE BUZZER

ماژول بیزر - ACTIVE BUZZER

Using 8550 transistor driver Operating voltage:3.3V - 5 V With fixed bolt hole and easy installation Board interface (3 wire): VCC connect external 3.3 V-5 V voltage (can connect with 3.3V or 5V microcontroller directly) IN connect external microcontroller IO port GND connect external GND

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
آمپلی فایر HW-327  ماژول

آمپلی فایر HW-327 ماژول

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
بلنگوی آیفون های در

بلنگوی آیفون های در

60 افغانی
تعدادقیمت
1 60
+
-
MIC میکروفون خازنی کوچک

MIC میکروفون خازنی کوچک

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
MIC میکروفون خازنی بزگ

MIC میکروفون خازنی بزگ

15 افغانی 20
تخفیف
تعدادقیمت
1 15
+
-
Buzzer speaker بیزر 5ولت

Buzzer speaker بیزر 5ولت

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
آمپلی فایر HW-210PAM8610  ماژول

آمپلی فایر HW-210PAM8610 ماژول

ماژول آمپلي فاير PAM8610 با پتانسیومتر این ماژول یک تقویت کننده دیجیتال استریو کلاس D با چیپ PAM8610 و دارای توان خروجی15x2W می باشد.

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
TPA3118 Mono Amplifier Module

TPA3118 Mono Amplifier Module

Power In (VCC/+) 4.5v-24v DC power VCC Power In (GND/-) 4.5v-24v DC power Ground

280 افغانی
تعدادقیمت
1 280
+
-
ولوم دیجیتال X9C103 10K

ولوم دیجیتال X9C103 10K

130 افغانی
تعدادقیمت
1 130
+
-
MIC ماژول

MIC ماژول

60 افغانی
تعدادقیمت
1 60
+
-