فروشگاه    ماژول های الکترونیکی


LCD4*20 کاریکتری

LCD4*20 کاریکتری

650 افغانی
تعدادقیمت
1 650
+
-
TM1637 ماژول 7SEG مخصوص ساعت

TM1637 ماژول 7SEG مخصوص ساعت

120 افغانی
تعدادقیمت
1 120
+
-
MAX7219 8X8 LED Dot Matrix Misplay Module

MAX7219 8X8 LED Dot Matrix Misplay Module

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
ولت متر 0 تا 30 ولت HX-028

ولت متر 0 تا 30 ولت HX-028

140 افغانی
تعدادقیمت
1 140
+
-
EGS032 ماژول انورتور 3 فاز

EGS032 ماژول انورتور 3 فاز

1700 افغانی
تعدادقیمت
1 1700
+
-
ULN2003 Stepper Motor DriverBoard

ULN2003 Stepper Motor DriverBoard

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
STEP MOTOR 28BYJ-48 5VDC

STEP MOTOR 28BYJ-48 5VDC

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
دیمیر DIMER4000W

دیمیر DIMER4000W

450 افغانی
تعدادقیمت
1 450
+
-
MQ2 ماژول سنسورگاز

MQ2 ماژول سنسورگاز

180 افغانی
تعدادقیمت
1 180
+
-
آمپرمتر دیجیتال روپنلی 50A-AC

آمپرمتر دیجیتال روپنلی 50A-AC

400 افغانی
تعدادقیمت
1 400
+
-
ولت متر 5 تا 60 ولت DC

ولت متر 5 تا 60 ولت DC

ولتاژ کاری 5 تا 60 ولت DC

130 افغانی
تعدادقیمت
1 130
+
-
ماژول افزاینده ولتاژ XL6009EI DC DC Booster

ماژول افزاینده ولتاژ XL6009EI DC DC Booster

180 افغانی 200
تخفیف
تعدادقیمت
1 180
+
-
کیپد 4*1

کیپد 4*1

90 افغانی
تعدادقیمت
1 90
+
-
ما ژول رطوبت خاک YL-69

ما ژول رطوبت خاک YL-69

120 افغانی
تعدادقیمت
1 120
+
-
TP4056 ماژول باتری چارج لیتیوم 1 چیپ

TP4056 ماژول باتری چارج لیتیوم 1 چیپ

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
سنسور تاچ TTP223 Touch Sensor

سنسور تاچ TTP223 Touch Sensor

کاربرد برای ساخت کلید لمسی

35 افغانی 40
تخفیف
تعدادقیمت
1 35
+
-
ARDUINO REPRAP LCD 4*20

ARDUINO REPRAP LCD 4*20

900 افغانی
تعدادقیمت
1 900
+
-
SPRING SHOCK SENSOR

SPRING SHOCK SENSOR

45 افغانی
تعدادقیمت
1 45
+
-
MQ-7 ماژول سنسورگاز

MQ-7 ماژول سنسورگاز

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
MQ-135 ماژول سنسور گاز

MQ-135 ماژول سنسور گاز

230 افغانی
تعدادقیمت
1 230
+
-