فروشگاه    SOLAR PUMP INVERTER


SOLAR CHARGER TS2450Z

SOLAR CHARGER TS2450Z

12-24V BATTRYE 55V SOLAR 50 AMPER

1400 افغانی
تعدادقیمت
1 1400
+
-
موجود
INVERTER 2/2KW FRECON 110V تکفاز

INVERTER 2/2KW FRECON 110V تکفاز

8500 افغانی
تعدادقیمت
1 8500
+
-
موجود
SOLAR 550W

SOLAR 550W

54V 13A

5300 افغانی
تعدادقیمت
1 5300
+
-
موجود
SOLAR 450W

SOLAR 450W

54V 11.5A

4600 افغانی
تعدادقیمت
1 4600
+
-
موجود
INVERTER HYBRID 10/2KW 48V BATT 500V SOLAR

INVERTER HYBRID 10/2KW 48V BATT 500V SOLAR

10/2KW IN PUT 48V DC INPUT 90-500VDC SOLAR INPUT 220V AC OUT PUT 220V AC

65000 افغانی
تعدادقیمت
1 65000
+
-
موجود
BATTREY 12V 200AH GEL  Deep Cycle

BATTREY 12V 200AH GEL Deep Cycle

22000 افغانی
تعدادقیمت
1 22000
+
-
موجود
SOLAR CHARGER SYT2-30A ORIGINAL

SOLAR CHARGER SYT2-30A ORIGINAL

700 افغانی
تعدادقیمت
1 700
+
-
در انتظار خرید
SOLAR CHARGER SYT2-30A

SOLAR CHARGER SYT2-30A

600 افغانی
تعدادقیمت
1 600
+
-
موجود
SOLAR CHARGER MG2430Z

SOLAR CHARGER MG2430Z

700 افغانی
تعدادقیمت
1 700
+
-
موجود
SOLAR CHARGER CS3024Z

SOLAR CHARGER CS3024Z

550 افغانی
تعدادقیمت
1 550
+
-
موجود
SOLAR CHARGER VS4524AU PWM

SOLAR CHARGER VS4524AU PWM

SOLAR V 50V MAX

4000 افغانی
تعدادقیمت
1 4000
+
-
در انتظار خرید
PUMP 96V 1000W SHAHYN

PUMP 96V 1000W SHAHYN

9600 افغانی
تعدادقیمت
1 9600
+
-
موجود
PUMP 72V 750W VACKSON

PUMP 72V 750W VACKSON

6500 افغانی
تعدادقیمت
1 6500
+
-
موجود
SOLAR 60W

SOLAR 60W

1000 افغانی
تعدادقیمت
1 1000
+
-
موجود
SOLAR CHARGER KW4850

SOLAR CHARGER KW4850

12-24-48V 50A

1200 افغانی
تعدادقیمت
1 1200
+
-
موجود
SOLAR 100W

SOLAR 100W

2500 افغانی
تعدادقیمت
1 2500
+
-
موجود
SOLAR 150W

SOLAR 150W

2800 افغانی
تعدادقیمت
1 2800
+
-
موجود
SOLAR 250W

SOLAR 250W

3000 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 3000
+
-
موجود
SOLAR 400W Q CELL

SOLAR 400W Q CELL

4800 افغانی
تعدادقیمت
1 4800
+
-
در انتظار خرید
PUMP 48V 500W VACKSON

PUMP 48V 500W VACKSON

500W 48V

5800 افغانی
تعدادقیمت
1 5800
+
-
موجود
INVERTER 2/2KW FRECON تکفاز

INVERTER 2/2KW FRECON تکفاز

12000 افغانی
تعدادقیمت
1 12000
+
-
موجود
INVERTER HYBRID 3/6KW 24V BATT 500V SOLAR

INVERTER HYBRID 3/6KW 24V BATT 500V SOLAR

3/6KW IN PUT 24V DC INPUT 90-500VDC SOLAR INPUT 220V AC OUT PUT 220V AC

28000 افغانی 32000
تخفیف
تعدادقیمت
1 28000
+
-
موجود
INVERTER HYBRID 3/2KW 24V BATT 450V SOLAR

INVERTER HYBRID 3/2KW 24V BATT 450V SOLAR

3/2KW IN PUT 24V DC INPUT 90-450VDC SOLAR INPUT 220V AC OUT PUT 220V AC

22000 افغانی 24500
تخفیف
تعدادقیمت
1 22000
+
-
موجود
INVERTER HYBRID 1/6KW 12V BATT 450V SOLAR

INVERTER HYBRID 1/6KW 12V BATT 450V SOLAR

1/6KW IN PUT 12V DC INPUT 90-450VDC SOLAR INPUT 220V AC OUT PUT 220V AC

16500 افغانی 18500
تخفیف
تعدادقیمت
1 16500
+
-
موجود
PUMP 110V 0/75KW 4SD2/14

PUMP 110V 0/75KW 4SD2/14

8300 افغانی
تعدادقیمت
1 8300
+
-
موجود