فروشگاه    چرخ ربات


چرخ ربات باریک 5CM

چرخ ربات باریک 5CM

قطر چرخ: 5 سانتی‌متر پهنای چرخ: 1.3 سانتی‌متر ضخامت رویه لاستیکی چرخ: 3 میلی‌متر قطر شفت: 2.4 میلی‌متر

25 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 25
+
-
موجود
چرخ ربات 5.2cm SPORT

چرخ ربات 5.2cm SPORT

قطر چرخ: 5.2 سانتی‌متر پهنای چرخ: 1.3 سانتی‌متر ضخامت رویه لاستیکی چرخ: 10 میلی‌متر قطر شفت: 2.4 میلی‌متر

30 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 30
+
-
موجود
چرخ زرد مخصوص گیربکس زرد

چرخ زرد مخصوص گیربکس زرد

100 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
چرخ ربات طرح داکار 5.2cm

چرخ ربات طرح داکار 5.2cm

قطر چرخ: 5.2 سانتی‌متر پهنای چرخ: 2.8 سانتی‌متر ضخامت رویه لاستیکی چرخ: 3 میلی‌متر شفت: کونیک خور

40 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 40
+
-
موجود