فروشگاه    چرخ ربات


تبدیل شافت چرخ ربات

تبدیل شافت چرخ ربات

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
موجود
چرخ کویر  4CM

چرخ کویر 4CM

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
موجود
چرخ کویر باریک 5CM

چرخ کویر باریک 5CM

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود
چرخ ربات باریک 5CM

چرخ ربات باریک 5CM

قطر چرخ: 5 سانتی‌متر پهنای چرخ: 1.3 سانتی‌متر ضخامت رویه لاستیکی چرخ: 3 میلی‌متر قطر شفت: 2.4 میلی‌متر

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
موجود
چرخ ربات 5.2cm SPORT

چرخ ربات 5.2cm SPORT

قطر چرخ: 5.2 سانتی‌متر پهنای چرخ: 1.3 سانتی‌متر ضخامت رویه لاستیکی چرخ: 10 میلی‌متر قطر شفت: 2.4 میلی‌متر

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
موجود
چرخ زرد مخصوص گیربکس زرد

چرخ زرد مخصوص گیربکس زرد

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
چرخ ربات طرح داکار 5.2cm

چرخ ربات طرح داکار 5.2cm

قطر چرخ: 5.2 سانتی‌متر پهنای چرخ: 2.8 سانتی‌متر ضخامت رویه لاستیکی چرخ: 3 میلی‌متر شفت: کونیک خور

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
موجود