فروشگاه    ملخ ، پروانه


ملخ کوادFPV سه بلید 4.5*5(L*R)

ملخ کوادFPV سه بلید 4.5*5(L*R)

ملخ کوادFPV مناسب برای کوادکوپتر های سرعتی و مسابقه ای است . معمولا در جنس های پلاستیک و فیبر کربن ساخته میشوند در سایز های مختلف و به صورت دو بلید یا سه بلید ساخته می شوند. سه بلید سایز 4.5*5 در رنگ های مختلف محتویات بسته: 1 جفت ملخ ( چپ گرد و راست گرد )

280 افغانی
تعدادقیمت
1 280
+
-
موجود
ملخ کوادFPV دوبلید 4.5*6(L*R)

ملخ کوادFPV دوبلید 4.5*6(L*R)

ملخ کوادFPV دوبلید مناسب برای کوادکوپتر های سرعتی و مسابقه ای است . معمولا در جنس های پلاستیک و فیبر کربن ساخته میشوند در سایز های مختلف و به صورت دو بلید یا سه بلید ساخته می شوند. سایز 4.5*6 در رنگ های مختلف محتویات بسته: 1 جفت ملخ چپ گرد و راست گرد

230 افغانی
تعدادقیمت
1 230
+
-
موجود
ملخ سه پر 10 سانت پروانه باد V47

ملخ سه پر 10 سانت پروانه باد V47

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
موجود
ملخ 4 پره 8CM ساخت چین

ملخ 4 پره 8CM ساخت چین

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
موجود
ملخ دوپر 11/4CM VES57A

ملخ دوپر 11/4CM VES57A

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
موجود
ملخ کوادFPV دوبلید 4.5*8(L*R)

ملخ کوادFPV دوبلید 4.5*8(L*R)

320 افغانی
تعدادقیمت
1 320
+
-
موجود
پروانه 3 پر V.65

پروانه 3 پر V.65

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
موجود
ملخ هواپیمای کشی (تک)

ملخ هواپیمای کشی (تک)

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
ملخ کوادFPV دوبلید 4.5*5(L*R)

ملخ کوادFPV دوبلید 4.5*5(L*R)

ملخ کوادFPV دوبلید رنگ سیاه ، زرد، سبز، قرمز، نارنجی، آبی محتویات بسته: 1 جفت ملخ چپ گرد و راست گرد سایز 4.5*5

200 افغانی
تعدادقیمت
1 200
+
-
در انتظار خرید
ملخ کوادFPV سه بلید 4.5*6(L*R)

ملخ کوادFPV سه بلید 4.5*6(L*R)

ملخ کوادFPV رنگ سیاه ، زرد، سبز، قرمز، نارنجی، آبی محتویات بسته: 1 جفت ملخ چپ گرد و راست گرد سایز 4.5*6 تعداد بلید 3 عدد

280 افغانی
تعدادقیمت
1 280
+
-
موجود
ملخ الکتریک 4.5*10 (پولر و پوشر)

ملخ الکتریک 4.5*10 (پولر و پوشر)

طول 10 اینچ گام 4.5 اینچ

320 افغانی
تعدادقیمت
1 320
+
-
موجود
ملخ الکتریک 4.7*10 HY SF

ملخ الکتریک 4.7*10 HY SF

380 افغانی 330
تخفیف
تعدادقیمت
1 380
+
-
در انتظار خرید