فروشگاه    ملخ ، پروانه


ملخ کوادFPV دوبلید 4.5*8(L*R)

ملخ کوادFPV دوبلید 4.5*8(L*R)

320 افغانی
تعدادقیمت
1 320
+
-
موجود
پروانه 3 پر V.65

پروانه 3 پر V.65

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
موجود
ملخ هواپیمای کشی (تک)

ملخ هواپیمای کشی (تک)

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
ملخ کوادFPV دوبلید 4.5*5(L*R)

ملخ کوادFPV دوبلید 4.5*5(L*R)

ملخ کوادFPV دوبلید رنگ سیاه ، زرد، سبز، قرمز، نارنجی، آبی محتویات بسته: 1 جفت ملخ چپ گرد و راست گرد سایز 4.5*5

200 افغانی
تعدادقیمت
1 200
+
-
موجود
ملخ کوادFPV سه بلید 4.5*6(L*R)

ملخ کوادFPV سه بلید 4.5*6(L*R)

ملخ کوادFPV رنگ سیاه ، زرد، سبز، قرمز، نارنجی، آبی محتویات بسته: 1 جفت ملخ چپ گرد و راست گرد سایز 4.5*6 تعداد بلید 3 عدد

280 افغانی
تعدادقیمت
1 280
+
-
موجود
ملخ الکتریک 4.5*10 (پولر و پوشر)

ملخ الکتریک 4.5*10 (پولر و پوشر)

طول 10 اینچ گام 4.5 اینچ

320 افغانی
تعدادقیمت
1 320
+
-
موجود
ملخ الکتریک 4.7*10 HY SF

ملخ الکتریک 4.7*10 HY SF

380 افغانی 330
تخفیف
تعدادقیمت
1 380
+
-
موجود