فروشگاه    هویه ولحیم


نوک هویه GOOT 60W

نوک هویه GOOT 60W

70 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 70
+
-
موجود
قلع کش PRO SKIT DP-366D

قلع کش PRO SKIT DP-366D

230 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 230
+
-
موجود
هویه یا کاوه 60W AODON ایرانی بانوک برنجی

هویه یا کاوه 60W AODON ایرانی بانوک برنجی

220V AC 60W

250 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 250
+
-
موجود
هویه یا کاوه 150W MITSU ایرانی

هویه یا کاوه 150W MITSU ایرانی

220V AC 150W

800 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 800
+
-
موجود
هویه یا کاوه 100W ایرانی

هویه یا کاوه 100W ایرانی

220V AC 100W

380 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 380
+
-
موجود
شلنگ نسوز قلع کش 10 سانتی متری

شلنگ نسوز قلع کش 10 سانتی متری

20 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 20
+
-
موجود
هویه یا کاوه PINSUN 60W

هویه یا کاوه PINSUN 60W

220V 60W

180 افغانی
تعدادقیمت
1 180
+
-
موجود
هویه یا کاوه متغیر برند XCY مدل 60

هویه یا کاوه متغیر برند XCY مدل 60

30-60W 220V AC

300 افغانی
تعدادقیمت
1 300
+
-
موجود
سیم لحیم 100 گرم VECTRA

سیم لحیم 100 گرم VECTRA

37/63 FLUX20% 0/8MM

200 افغانی
تعدادقیمت
1 200
+
-
موجود
کفچین PLATO 170

کفچین PLATO 170

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
در انتظار خرید
پاک نوک ژله ای - جرم گیر لحیم گیر نوک هویه یا کاوه
موجود
لحیم کش فلزی DTEC-018

لحیم کش فلزی DTEC-018

120 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 120
+
-
موجود
جرم گیر و شفاف کننده نوک هویه ممتاز

جرم گیر و شفاف کننده نوک هویه ممتاز

80 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 80
+
-
موجود
المنت 60W EMPIRE

المنت 60W EMPIRE

120 افغانی
تعدادقیمت
1 120
+
-
موجود
سیم لحیم HI-TECH ULTRA70/30

سیم لحیم HI-TECH ULTRA70/30

1100 افغانی
تعدادقیمت
1 1100
+
-
در انتظار خرید
هویه یاکاوه VAHAN 60W

هویه یاکاوه VAHAN 60W

280 افغانی
تعدادقیمت
1 280
+
-
موجود
روغن لحیم 50 گرم ایرانی

روغن لحیم 50 گرم ایرانی

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
موجود
هویه یاکاوه 40W SDL-B802

هویه یاکاوه 40W SDL-B802

180 افغانی
تعدادقیمت
1 180
+
-
موجود
المنت هویه SOMO 60W

المنت هویه SOMO 60W

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
موجود
نوک هویه SOMO 60W

نوک هویه SOMO 60W

170 افغانی
تعدادقیمت
1 170
+
-
موجود
سیم لحیم 50 گرم FINE

سیم لحیم 50 گرم FINE

63% 0/7MM روغندار

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
در انتظار خرید
سیم لحیم 100 گرم FINE

سیم لحیم 100 گرم FINE

63% 0/7MM روغندار

150 افغانی 200
تخفیف
تعدادقیمت
1 150
+
-
موجود
هویه یاکاوه SUOER 60W

هویه یاکاوه SUOER 60W

280 افغانی
تعدادقیمت
1 280
+
-
موجود
هویه یاکاوه BL-512-60W220V

هویه یاکاوه BL-512-60W220V

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
در انتظار خرید
المنت هویه یاکاوه 60W

المنت هویه یاکاوه 60W

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
موجود