فروشگاه    ابزارآلات


جرم گیر و شفاف کننده نوک هویه ممتاز

جرم گیر و شفاف کننده نوک هویه ممتاز

70 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 70
+
-
موجود
جای باتری چهار تایی لیتیوم یون 3.7V

جای باتری چهار تایی لیتیوم یون 3.7V

100 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
ترموفیت یا وارنیش 50MM BLACK

ترموفیت یا وارنیش 50MM BLACK

120 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 120
10 115
+
-
موجود
ترموفیت یا وارنیش 40MM BLACK

ترموفیت یا وارنیش 40MM BLACK

100 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 100
10 95
+
-
موجود
ترموفیت یا وارنیش 35MM BLACK

ترموفیت یا وارنیش 35MM BLACK

90 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 90
+
-
موجود
ترموفیت یا وارنیش 30MM BLACK

ترموفیت یا وارنیش 30MM BLACK

75 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 75
10 70
+
-
موجود
ترموفیت یا وارنیش 25MM BLACK

ترموفیت یا وارنیش 25MM BLACK

70 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 70
10 65
+
-
موجود
ترموفیت یا وارنیش 25MM RED

ترموفیت یا وارنیش 25MM RED

70 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 70
10 65
+
-
موجود
ترموفیت یا وارنیش 20MM BLACK

ترموفیت یا وارنیش 20MM BLACK

60 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 60
10 55
+
-
موجود
ترموفیت یا وارنیش 20MM RED

ترموفیت یا وارنیش 20MM RED

60 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 60
10 55
+
-
موجود
ترموفیت یا وارنیش 18MM BLACK

ترموفیت یا وارنیش 18MM BLACK

50 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 50
10 45
+
-
موجود
ترموفیت یا وارنیش 18MM RED

ترموفیت یا وارنیش 18MM RED

50 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 50
10 45
+
-
موجود
ترموفیت یا وارنیش 16MM BLACK

ترموفیت یا وارنیش 16MM BLACK

40 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 40
10 35
+
-
موجود
ترموفیت یا وارنیش 16MM RED

ترموفیت یا وارنیش 16MM RED

40 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 40
10 35
+
-
موجود
ترموفیت یا وارنیش 14MM BLACK

ترموفیت یا وارنیش 14MM BLACK

40 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 40
10 35
+
-
موجود
ترموفیت یا وارنیش 14MM RED

ترموفیت یا وارنیش 14MM RED

40 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 40
+
-
موجود
باتری 9 ولت DAEWOO

باتری 9 ولت DAEWOO

70 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 70
+
-
موجود
باتری لیتیوم 3/7V 6800mAH آبی

باتری لیتیوم 3/7V 6800mAH آبی

50 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
باتری 9 ولت MIRAGE

باتری 9 ولت MIRAGE

50 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
فیش نری آدابطور باسیم

فیش نری آدابطور باسیم

15 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود
اوسیولسکوپ DSO150 بانمایشگر رنگی

اوسیولسکوپ DSO150 بانمایشگر رنگی

4500 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 4500
+
-
موجود
Cable Tie MSS 250X5MM

Cable Tie MSS 250X5MM

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
در انتظار خرید
جاباتری چهارتایی تخت کانکتور دار سفید

جاباتری چهارتایی تخت کانکتور دار سفید

35 افغانی
تعدادقیمت
1 35
+
-
موجود
لاک رسانا FLD - ترمیم و بازسازی دکمه ها

لاک رسانا FLD - ترمیم و بازسازی دکمه ها

130 افغانی 150
تخفیف
تعدادقیمت
1 130
+
-
موجود
المنت 60W EMPIRE

المنت 60W EMPIRE

120 افغانی
تعدادقیمت
1 120
+
-
موجود