فروشگاه    تخت مولد و UPS


تخت  24V UPS

تخت 24V UPS

900 افغانی
تعدادقیمت
1 900
+
-
تخت  12V  UPS

تخت 12V UPS

900 افغانی
تعدادقیمت
1 900
+
-
LCD 2*16 مخصوص UPS SINE

LCD 2*16 مخصوص UPS SINE

500 افغانی
تعدادقیمت
1 500
+
-
سیم 6 پین دوسر ماده گی

سیم 6 پین دوسر ماده گی

35 افغانی
تعدادقیمت
1 35
+
-
تخت رگلاتور 48 ولت به 18 ولت DC

تخت رگلاتور 48 ولت به 18 ولت DC

500 افغانی
تعدادقیمت
1 500
+
-
تخت سیگنال UPS SINE WAVE 24V

تخت سیگنال UPS SINE WAVE 24V

3000 افغانی
تعدادقیمت
1 3000
+
-