فروشگاه    تخت مولد و UPS


LCD 2*16 مخصوص UPS SINE

LCD 2*16 مخصوص UPS SINE

400 افغانی
تعدادقیمت
1 400
+
-
سیم 6 پین دوسر ماده گی

سیم 6 پین دوسر ماده گی

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
تخت رگلاتور 48 ولت به 18 ولت DC

تخت رگلاتور 48 ولت به 18 ولت DC

380 افغانی
تعدادقیمت
1 380
+
-
تخت سیگنال UPS SINE WAVE 24V

تخت سیگنال UPS SINE WAVE 24V

2600 افغانی
تعدادقیمت
1 2600
+
-