فروشگاه    تخت مولد و UPS


تخت UPS 48V BIG

تخت UPS 48V BIG

1800 افغانی
تعدادقیمت
1 1800
+
-
در انتظار خرید
تخت UPS 36V BIG

تخت UPS 36V BIG

1800 افغانی
تعدادقیمت
1 1800
+
-
موجود
تخت  24V UPS

تخت 24V UPS

850 افغانی
تعدادقیمت
1 850
+
-
موجود
تخت  12V  UPS

تخت 12V UPS

850 افغانی
تعدادقیمت
1 850
+
-
موجود
LCD 2*16 مخصوص UPS SINE

LCD 2*16 مخصوص UPS SINE

400 افغانی
تعدادقیمت
1 400
+
-
موجود
سیم 6 پین30 سانت دوسر ماده گی

سیم 6 پین30 سانت دوسر ماده گی

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
موجود
تخت رگلاتور 48 ولت به 18 ولت DC

تخت رگلاتور 48 ولت به 18 ولت DC

500 افغانی
تعدادقیمت
1 500
+
-
موجود
تخت UPS SINE WAVE 24V

تخت UPS SINE WAVE 24V

3000 افغانی
تعدادقیمت
1 3000
+
-
موجود