فروشگاه    محافظ برق


محافظ برق دیجیتال 220V 63A AV-PTDR1-2

محافظ برق دیجیتال 220V 63A AV-PTDR1-2

Rated voltage AC 220V Rated frequency 50/60HZ Overvoltage setting range 230-300V Undervoltage setting range 120-220V Tolerance scope 2% Overvoltage and undervoltage action delay 0.5S Reset start-up delay 3S-300S Voltage measurement accuracy 1%( <1 % of total range ) output contact 1 NO Environmental grade 3 Electrical life 105 Mechanical life 106 Protection class lp20 Altitude ≤2000m Ambient temperature -55°C 〜55°C Humidity ≤50% 40°Cnon-condensing storage temperature -30°C~70°C

650 افغانی
تعدادقیمت
1 650
+
-
موجود
محافظ برق دیجیتال 220V 63A AVP-63

محافظ برق دیجیتال 220V 63A AVP-63

Rated voltage AC 220V Rated frequency 50/60HZ Overvoltage setting range 230-300V Undervoltage setting range 120-220V Tolerance scope 2% Overvoltage and undervoltage action delay 0.5S Reset start-up delay 3S-300S Voltage measurement accuracy 1%( <1 % of total range ) output contact 1 NO Environmental grade 3 Electrical life 105 Mechanical life 106 Protection class lp20 Altitude ≤2000m Ambient temperature -55°C 〜55°C Humidity ≤50% 40°Cnon-condensing storage temperature -30°C~70°C

1000 افغانی
تعدادقیمت
1 1000
+
-
موجود
محافظ الکترونیکی یخچال 2 پریز

محافظ الکترونیکی یخچال 2 پریز

وتاژ کاری از 180 تا 245 ولت زمان تأخیر 3/5 تا 8 دقیقه نظربه درخواست مشتری ولتاژ کاری بصورت سفارش مشتری هم ساخته میشود

450 افغانی
تعدادقیمت
1 450
+
-
موجود
محافظ برق کل منزل45کیلووات

محافظ برق کل منزل45کیلووات

INPUT 130-250V AC OUTPUT 130-25V AC

6500 افغانی
تعدادقیمت
1 6500
+
-
موجود
محافظ برق کل منزل20کیلووات

محافظ برق کل منزل20کیلووات

ولتاژ کاری از130 تا 250 ولت رمان تأخیر 30 ثانیه به درخواست مشتری قابل تغیراست

3500 افغانی
تعدادقیمت
1 3500
+
-
موجود
محافظ برق کل منزل 25کیلووات

محافظ برق کل منزل 25کیلووات

ولتاژ کاری از130 تا 250 ولت رمان تأخیر 30 ثانیه به درخواست مشتری قابل تغیراست

4000 افغانی
تعدادقیمت
1 4000
+
-
موجود
محافظ برق کل منزل 30کیلووات

محافظ برق کل منزل 30کیلووات

ولتاژ کاری از130 تا 250 ولت رمان تأخیر 30 ثانیه به درخواست مشتری قابل تغیراست

4500 افغانی
تعدادقیمت
1 4500
+
-
موجود
محافظ برق کل منزل 16کیلووات

محافظ برق کل منزل 16کیلووات

ولتاژ کاری از130 تا 250 ولت رمان تأخیر 30 ثانیه به درخواست مشتری قابل تغیراست

2800 افغانی
تعدادقیمت
1 2800
+
-
در انتظار خرید
محافظ برق کل منزل12کیلووات

محافظ برق کل منزل12کیلووات

ولتاژ کاری از130 تا 250 ولت رمان تأخیر 30 ثانیه به درخواست مشتری قابل تغیراست

1800 افغانی
تعدادقیمت
1 1800
+
-
موجود
محافظ برق کل منزل 8کیلووات

محافظ برق کل منزل 8کیلووات

ولتاژ کاری از130 تا 250 ولت رمان تأخیر 30 ثانیه به درخواست مشتری قابل تغیراست

1200 افغانی
تعدادقیمت
1 1200
+
-
موجود
محافظ برق کل منزل 5کیلووات

محافظ برق کل منزل 5کیلووات

ولتاژ کاری از130 تا 250 ولت رمان تأخیر 30 ثانیه به درخواست مشتری قابل تغیراست

900 افغانی
تعدادقیمت
1 900
+
-
موجود
محافظ الکترونیکی یخچال 4 پریز

محافظ الکترونیکی یخچال 4 پریز

وتاژ کاری از 180 تا 245 ولت زمان تأخیر 3/5 تا 8 دقیقه نظربه درخواست مشتری ولتاژ کاری بصورت سفارش مشتری هم ساخته میشود

500 افغانی
تعدادقیمت
1 500
+
-
موجود