فروشگاه    کتاب - برق


آموزش تعمیرلوازم خانگی

آموزش تعمیرلوازم خانگی

650 افغانی
تعدادقیمت
1 650
+
-
در انتظار خرید
تعمیرکارلوازم خانگی برقی گردنده وحرارتی درجه 1
موجود
اصول واجزاء:کنترل صنعتی

اصول واجزاء:کنترل صنعتی

480 افغانی
تعدادقیمت
1 480
+
-
موجود
راهنمای جامع راه اندازی اینورترها BEDFORD

راهنمای جامع راه اندازی اینورترها BEDFORD

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
موجود
آشنایی باسنسورها وکاربرد آنها

آشنایی باسنسورها وکاربرد آنها

240 افغانی
تعدادقیمت
1 240
+
-
در انتظار خرید
مرجع کامل LED-OLED

مرجع کامل LED-OLED

550 افغانی
تعدادقیمت
1 550
+
-
موجود
راه اندازی درایو های صنعتی

راه اندازی درایو های صنعتی

300 افغانی
تعدادقیمت
1 300
+
-
موجود
کاملترین مرجع پروژه های عملی PLC

کاملترین مرجع پروژه های عملی PLC

450 افغانی
تعدادقیمت
1 450
+
-
موجود
اتوماسیون برق صنعتی

اتوماسیون برق صنعتی

380 افغانی
تعدادقیمت
1 380
+
-
موجود
اتوماسیون صنعتی زیمنس

اتوماسیون صنعتی زیمنس

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
در انتظار خرید
آموزش سیم پیچی به زبان ساده جلد اول

آموزش سیم پیچی به زبان ساده جلد اول

290 افغانی
تعدادقیمت
1 290
+
-
در انتظار خرید
برق کارساختمان درجه 1

برق کارساختمان درجه 1

600 افغانی
تعدادقیمت
1 600
+
-
موجود