فروشگاه    کتاب - AVR


راهنمای کاربردی برنامه نویسی AVR

راهنمای کاربردی برنامه نویسی AVR

450 افغانی
تعدادقیمت
1 450
+
-
در انتظار خرید
مجموعه پروژه های AVR بامحوریت Code Vision

مجموعه پروژه های AVR بامحوریت Code Vision

550 افغانی
تعدادقیمت
1 550
+
-
موجود
آموزش میکروکنترلرهای AVR به زبان C

آموزش میکروکنترلرهای AVR به زبان C

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
در انتظار خرید
مجموعه پروژه های تکنیکی وکاربردی AVR

مجموعه پروژه های تکنیکی وکاربردی AVR

550 افغانی
تعدادقیمت
1 550
+
-
موجود
میکرو کنترلرهای AVR

میکرو کنترلرهای AVR

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
در انتظار خرید
مجموعه پروژه های کاربردی با نرم افزارBASCOM AVR

مجموعه پروژه های کاربردی با نرم افزارBASCOM AVR

500 افغانی
تعدادقیمت
1 500
+
-
موجود
70پروژه کاربردی وعملی با AVR

70پروژه کاربردی وعملی با AVR

370 افغانی
تعدادقیمت
1 370
+
-
در انتظار خرید
AVR به زبان ساده رضاپورمحمد

AVR به زبان ساده رضاپورمحمد

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
موجود