فروشگاه    کتاب - الکترونیک


کتاب شروعی با هواپیماهای الکتریکی

کتاب شروعی با هواپیماهای الکتریکی

600 افغانی
تعدادقیمت
1 600
+
-
آموزش تضمینی طراحی و ساخت کواد کوپتر

آموزش تضمینی طراحی و ساخت کواد کوپتر

مولف جان بایچتال تعداد صفحات 245 از مجموعه علوم هوانوردی

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
کتاب اصول پرواز و مانور های هواپیما

کتاب اصول پرواز و مانور های هواپیما

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
قطعات الکترونیک درسه سوت

قطعات الکترونیک درسه سوت

170 افغانی
تعدادقیمت
1 170
+
-
الکترونیک به زبان ساده

الکترونیک به زبان ساده

120 افغانی
تعدادقیمت
1 120
+
-
100 پروژه جذاب الکترونیک

100 پروژه جذاب الکترونیک

140 افغانی
تعدادقیمت
1 140
+
-
الکترونیک برای مبتدی ها

الکترونیک برای مبتدی ها

220 افغانی
تعدادقیمت
1 220
+
-
قطعات پرکاربردالکترونیک

قطعات پرکاربردالکترونیک

550 افغانی
تعدادقیمت
1 550
+
-
آموزش برنامه نویسی وساخت تابلوروان LED

آموزش برنامه نویسی وساخت تابلوروان LED

230 افغانی
تعدادقیمت
1 230
+
-
محاسبات عملی ترانسفورمرها

محاسبات عملی ترانسفورمرها

230 افغانی
تعدادقیمت
1 230
+
-
اصول طراحی بردمدارچاپی (PCB)

اصول طراحی بردمدارچاپی (PCB)

430 افغانی
تعدادقیمت
1 430
+
-
طراحی منابع تغذیه سوئیچینگ

طراحی منابع تغذیه سوئیچینگ

300 افغانی
تعدادقیمت
1 300
+
-
ساخت دستگاه های تست واندازه گیری

ساخت دستگاه های تست واندازه گیری

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
مجموعه پروژه های الکترونیکی برای جوانان (1)

مجموعه پروژه های الکترونیکی برای جوانان (1)

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
400  قطعه الکترونیکی

400 قطعه الکترونیکی

120 افغانی
تعدادقیمت
1 120
+
-
50 مدارکاربردی وسرگرم کننده الکترونیک

50 مدارکاربردی وسرگرم کننده الکترونیک

320 افغانی
تعدادقیمت
1 320
+
-
منابع تغذیه سوییچنگ پیشرفته

منابع تغذیه سوییچنگ پیشرفته

700 افغانی
تعدادقیمت
1 700
+
-
تعمیرتلویزیون و نمایشگر های LCD - LED

تعمیرتلویزیون و نمایشگر های LCD - LED

450 افغانی
تعدادقیمت
1 450
+
-
311 مدار

311 مدار

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
مدارات فرستنده گیرنده رادیویی

مدارات فرستنده گیرنده رادیویی

200 افغانی
تعدادقیمت
1 200
+
-