فروشگاه    کتاب - الکترونیک


آموزش تضمینی الکترونیک

آموزش تضمینی الکترونیک

400 افغانی
تعدادقیمت
1 400
+
-
موجود
سرگرمی های الکترونیک

سرگرمی های الکترونیک

280 افغانی
تعدادقیمت
1 280
+
-
موجود
40 مدار سرگرم کننده آزمایش گاه الکترونیک

40 مدار سرگرم کننده آزمایش گاه الکترونیک

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
موجود
100 مدار ساده LED

100 مدار ساده LED

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
موجود
راهنمای مولتی متر دیجیتال وآنالوگ

راهنمای مولتی متر دیجیتال وآنالوگ

200 افغانی
تعدادقیمت
1 200
+
-
موجود
دنیای پررمزوراز آیسی 555

دنیای پررمزوراز آیسی 555

130 افغانی
تعدادقیمت
1 130
+
-
موجود
قطعات الکترونیک درسه سوت

قطعات الکترونیک درسه سوت

170 افغانی
تعدادقیمت
1 170
+
-
موجود
الکترونیک به زبان ساده

الکترونیک به زبان ساده

120 افغانی
تعدادقیمت
1 120
+
-
موجود
100 پروژه جذاب الکترونیک

100 پروژه جذاب الکترونیک

140 افغانی
تعدادقیمت
1 140
+
-
موجود
الکترونیک برای مبتدی ها

الکترونیک برای مبتدی ها

220 افغانی
تعدادقیمت
1 220
+
-
موجود
قطعات پرکاربردالکترونیک

قطعات پرکاربردالکترونیک

550 افغانی
تعدادقیمت
1 550
+
-
موجود
آموزش برنامه نویسی وساخت تابلوروان LED

آموزش برنامه نویسی وساخت تابلوروان LED

230 افغانی
تعدادقیمت
1 230
+
-
موجود
محاسبات عملی ترانسفورمرها

محاسبات عملی ترانسفورمرها

230 افغانی
تعدادقیمت
1 230
+
-
موجود
اصول طراحی بردمدارچاپی (PCB)

اصول طراحی بردمدارچاپی (PCB)

430 افغانی
تعدادقیمت
1 430
+
-
موجود
طراحی منابع تغذیه سوئیچینگ لامپ های LED

طراحی منابع تغذیه سوئیچینگ لامپ های LED

300 افغانی
تعدادقیمت
1 300
+
-
موجود
ساخت دستگاه های تست واندازه گیری

ساخت دستگاه های تست واندازه گیری

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
موجود
مجموعه پروژه های الکترونیکی برای جوانان (1)

مجموعه پروژه های الکترونیکی برای جوانان (1)

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
در انتظار خرید
400  قطعه الکترونیکی

400 قطعه الکترونیکی

120 افغانی
تعدادقیمت
1 120
+
-
در انتظار خرید
50 مدارکاربردی وسرگرم کننده الکترونیک

50 مدارکاربردی وسرگرم کننده الکترونیک

320 افغانی
تعدادقیمت
1 320
+
-
موجود
منابع تغذیه سوییچنگ پیشرفته

منابع تغذیه سوییچنگ پیشرفته

700 افغانی
تعدادقیمت
1 700
+
-
موجود
تعمیرتلویزیون و نمایشگر های LCD - LED

تعمیرتلویزیون و نمایشگر های LCD - LED

450 افغانی
تعدادقیمت
1 450
+
-
در انتظار خرید
311 مدار

311 مدار

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
در انتظار خرید
مدارات فرستنده گیرنده رادیویی

مدارات فرستنده گیرنده رادیویی

200 افغانی
تعدادقیمت
1 200
+
-
در انتظار خرید
اصول کاروروش های آزمایش قطعات ومدارهای الکترونیکی
موجود
مدارات فلزیاب به زبان ساده

مدارات فلزیاب به زبان ساده

220 افغانی
تعدادقیمت
1 220
+
-
در انتظار خرید