فروشگاه    کتاب - الکترونیک


قطعات پرکاربردالکترونیک

قطعات پرکاربردالکترونیک

550 افغانی
تعدادقیمت
1 550
+
-
آموزش برنامه نویسی وساخت تابلوروان LED

آموزش برنامه نویسی وساخت تابلوروان LED

230 افغانی
تعدادقیمت
1 230
+
-
محاسبات عملی ترانسفورمرها

محاسبات عملی ترانسفورمرها

230 افغانی
تعدادقیمت
1 230
+
-
اصول طراحی بردمدارچاپی (PCB)

اصول طراحی بردمدارچاپی (PCB)

430 افغانی
تعدادقیمت
1 430
+
-
طراحی منابع تغذیه سوئیچینگ

طراحی منابع تغذیه سوئیچینگ

300 افغانی
تعدادقیمت
1 300
+
-
ساخت دستگاه های تست واندازه گیری

ساخت دستگاه های تست واندازه گیری

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
مجموعه پروژه های الکترونیکی برای جوانان (1)

مجموعه پروژه های الکترونیکی برای جوانان (1)

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
400  قطعه الکترونیکی

400 قطعه الکترونیکی

120 افغانی
تعدادقیمت
1 120
+
-
50 مدارکاربردی وسرگرم کننده الکترونیک

50 مدارکاربردی وسرگرم کننده الکترونیک

320 افغانی
تعدادقیمت
1 320
+
-
منابع تغذیه سوییچنگ پیشرفته

منابع تغذیه سوییچنگ پیشرفته

700 افغانی
تعدادقیمت
1 700
+
-
تعمیرتلویزیون و نمایشگر های LCD - LED

تعمیرتلویزیون و نمایشگر های LCD - LED

450 افغانی
تعدادقیمت
1 450
+
-
311 مدار

311 مدار

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
مدارات فرستنده گیرنده رادیویی

مدارات فرستنده گیرنده رادیویی

200 افغانی
تعدادقیمت
1 200
+
-
ااصول کاروروش های آزمایش قطعات ومدارهای الکترونیکی
مدارات فلزیاب به زبان ساده

مدارات فلزیاب به زبان ساده

220 افغانی
تعدادقیمت
1 220
+
-
تعمیرات موبایل سخت افزارونرم افزار

تعمیرات موبایل سخت افزارونرم افزار

900 افغانی
تعدادقیمت
1 900
+
-