فروشگاه    کتاب - آردونیو


مرجع تخصصی ARDUINO به همراه پروژهای کاربردی

مرجع تخصصی ARDUINO به همراه پروژهای کاربردی

500 افغانی
تعدادقیمت
1 500
+
-
موجود
پروژه های LED با Arduino

پروژه های LED با Arduino

260 افغانی
تعدادقیمت
1 260
+
-
موجود
25 پروژه کاربردی با آردونیو جلد دوم

25 پروژه کاربردی با آردونیو جلد دوم

450 افغانی
تعدادقیمت
1 450
+
-
موجود
25 پروژه کاربردی با آردونیو جلد اول

25 پروژه کاربردی با آردونیو جلد اول

450 افغانی
تعدادقیمت
1 450
+
-
موجود
پروژه های کاربردی با ARDUINO

پروژه های کاربردی با ARDUINO

700 افغانی
تعدادقیمت
1 700
+
-
موجود
آموزش میکروکنترلربردآردونیو ازمبتدی تا پیشرفته
موجود
آموزش تضمینی نحوه کار با ARDUINO

آموزش تضمینی نحوه کار با ARDUINO

430 افغانی
تعدادقیمت
1 430
+
-
موجود
آموزش جامع آردونیو

آموزش جامع آردونیو

600 افغانی
تعدادقیمت
1 600
+
-
موجود
مرجع کاربردی آردنیو

مرجع کاربردی آردنیو

800 افغانی
تعدادقیمت
1 800
+
-
موجود
ورود به دنیای آردونیو

ورود به دنیای آردونیو

220 افغانی
تعدادقیمت
1 220
+
-
در انتظار خرید
شناخت سخت افزار،برنامه نویسی وانجام پروژه با ARDUINO
موجود
آشنایی عملی با Arduino

آشنایی عملی با Arduino

500 افغانی
تعدادقیمت
1 500
+
-
در انتظار خرید
آموزش بردهای آردونیو

آموزش بردهای آردونیو

450 افغانی
تعدادقیمت
1 450
+
-
موجود