فروشگاه    بردهای - الکترونیک


تخت ترانس سوپرنشنال 20KW

تخت ترانس سوپرنشنال 20KW

850 افغانی
تعدادقیمت
1 850
+
-
موجود
تخت ترانس سوپرنشنال 10KW

تخت ترانس سوپرنشنال 10KW

800 افغانی
تعدادقیمت
1 800
+
-
موجود
تخت ترانس سوپرنشنال 5KW

تخت ترانس سوپرنشنال 5KW

850 افغانی
تعدادقیمت
1 850
+
-
موجود
تخت ترانس 3 کیلووات دوستان خالی

تخت ترانس 3 کیلووات دوستان خالی

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
تخت ترانس دوستان خالی

تخت ترانس دوستان خالی

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
موجود
تخت ترانس 3 کیلووات دوستان

تخت ترانس 3 کیلووات دوستان

900 افغانی
تعدادقیمت
1 900
+
-
موجود
تخت ترانس دوستان کامل

تخت ترانس دوستان کامل

650 افغانی
تعدادقیمت
1 650
+
-
موجود
تخت ترانس چینی

تخت ترانس چینی

500 افغانی
تعدادقیمت
1 500
+
-
موجود
تخت 4 رله کامل ترانس پاکستانی

تخت 4 رله کامل ترانس پاکستانی

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
موجود
تخت 5 رله پاکستانی خالی

تخت 5 رله پاکستانی خالی

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
تخت 7 رله تایمیردارخالی

تخت 7 رله تایمیردارخالی

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
موجود
تخت 4 رله 3 کیلووات خالی پاکستانی

تخت 4 رله 3 کیلووات خالی پاکستانی

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
بردآمپلی فایر 10W

بردآمپلی فایر 10W

12 ولت 10 وات مونو مخصوص تیپ موتر

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
در انتظار خرید
تخت محافظ ترانس

تخت محافظ ترانس

ولتاژ کاری از 125 تا 300ولت AC زمان تأخیر 30 ثانیه ولتاژ بالا قابل تنظیم

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
موجود
برداکو

برداکو

300 افغانی
تعدادقیمت
1 300
+
-
موجود