فروشگاه    بردهای - الکترونیک


تخت 4 رله کامل ترانس پاکستانی

تخت 4 رله کامل ترانس پاکستانی

300 افغانی
تعدادقیمت
1 300
+
-
تخت 5 رله پاکستانی

تخت 5 رله پاکستانی

35 افغانی
تعدادقیمت
1 35
+
-
تخت 7 رله تایمیردار

تخت 7 رله تایمیردار

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
تخت 4 رله 3 کیلووات پاکستانی

تخت 4 رله 3 کیلووات پاکستانی

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
بردآمپلی فایر 10W

بردآمپلی فایر 10W

12 ولت 10 وات مونو مخصوص تیپ موتر

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
تخت محافظ برق

تخت محافظ برق

ولتاژ کاری از 125 تا 300ولت AC زمان تأخیر 30 ثانیه ولتاژ بالا قابل تنظیم

400 افغانی
تعدادقیمت
1 400
+
-
برداکو

برداکو

300 افغانی
تعدادقیمت
1 300
+
-