فروشگاه    تولیدات دوستان الکترونیک


تخت UPS 48V BIG

تخت UPS 48V BIG

1800 افغانی
تعدادقیمت
1 1800
+
-
موجود
تخت UPS 36V BIG

تخت UPS 36V BIG

1800 افغانی
تعدادقیمت
1 1800
+
-
موجود
تخت ترانس 3 کیلووات دوستان خالی

تخت ترانس 3 کیلووات دوستان خالی

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
تخت ترانس دوستان خالی

تخت ترانس دوستان خالی

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
موجود
تخت ترانس 3 کیلووات دوستان

تخت ترانس 3 کیلووات دوستان

900 افغانی
تعدادقیمت
1 900
+
-
موجود
تخت ترانس دوستان کامل

تخت ترانس دوستان کامل

650 افغانی
تعدادقیمت
1 650
+
-
موجود
صندوق باتری شارژ برقی

صندوق باتری شارژ برقی

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
موجود
صندوق کنترول چارج سولری بزرگ

صندوق کنترول چارج سولری بزرگ

600 افغانی
تعدادقیمت
1 600
+
-
در انتظار خرید
صندوق کنترول چارج سولری متوسط

صندوق کنترول چارج سولری متوسط

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
موجود
صندوق کنترول چارج سولری خورد

صندوق کنترول چارج سولری خورد

300 افغانی
تعدادقیمت
1 300
+
-
موجود
صندوق محافظ 30KW

صندوق محافظ 30KW

600 افغانی
تعدادقیمت
1 600
+
-
موجود
صندوق ترانس 2کیلووات

صندوق ترانس 2کیلووات

300 افغانی
تعدادقیمت
1 300
+
-
موجود
محافظ الکترونیکی یخچال 2 پریز

محافظ الکترونیکی یخچال 2 پریز

وتاژ کاری از 180 تا 245 ولت زمان تأخیر 3/5 تا 8 دقیقه نظربه درخواست مشتری ولتاژ کاری بصورت سفارش مشتری هم ساخته میشود

450 افغانی
تعدادقیمت
1 450
+
-
موجود
ترانس 5 کیلووات چینی استوک

ترانس 5 کیلووات چینی استوک

INPUT 80-250V AC OUTPUT 220V AC

8000 افغانی
تعدادقیمت
1 8000
+
-
در انتظار خرید
ترانس 10 کیلووات چینی استوک

ترانس 10 کیلووات چینی استوک

INPUT 80-250V AC OUTPUT 220V AC

17000 افغانی
تعدادقیمت
1 17000
+
-
موجود
ترانس 15 کیلووات چینی استوک

ترانس 15 کیلووات چینی استوک

INPUT 80-250V AC OUTPUT 220V AC

26000 افغانی
تعدادقیمت
1 26000
+
-
موجود
ترانس 6 کیلووات تک فاز مسی

ترانس 6 کیلووات تک فاز مسی

ورودی از 80 تا 260 ولت خروجی 220 ولت 5%

15000 افغانی
تعدادقیمت
1 15000
+
-
موجود
ترانس 10 کیلووات تک فاز مسی

ترانس 10 کیلووات تک فاز مسی

ورودی از 80 تا 260 ولت خروجی 220 ولت 5%

25000 افغانی
تعدادقیمت
1 25000
+
-
موجود
تخت ترانس چینی

تخت ترانس چینی

500 افغانی
تعدادقیمت
1 500
+
-
موجود
تخت 4 رله کامل ترانس پاکستانی

تخت 4 رله کامل ترانس پاکستانی

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
موجود
تخت 5 رله پاکستانی خالی

تخت 5 رله پاکستانی خالی

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
تخت 7 رله تایمیردارخالی

تخت 7 رله تایمیردارخالی

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
موجود
تخت 4 رله 3 کیلووات خالی پاکستانی

تخت 4 رله 3 کیلووات خالی پاکستانی

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
تخت  24V UPS

تخت 24V UPS

850 افغانی
تعدادقیمت
1 850
+
-
موجود
تخت  12V  UPS

تخت 12V UPS

850 افغانی
تعدادقیمت
1 850
+
-
موجود