فروشگاه    تولیدات دوستان الکترونیک


محافظ برق دیجیتال 220V 63A AV-PTDR1-2

محافظ برق دیجیتال 220V 63A AV-PTDR1-2

Rated voltage AC 220V Rated frequency 50/60HZ Overvoltage setting range 230-300V Undervoltage setting range 120-220V Tolerance scope 2% Overvoltage and undervoltage action delay 0.5S Reset start-up delay 3S-300S Voltage measurement accuracy 1%( <1 % of total range ) output contact 1 NO Environmental grade 3 Electrical life 105 Mechanical life 106 Protection class lp20 Altitude ≤2000m Ambient temperature -55°C 〜55°C Humidity ≤50% 40°Cnon-condensing storage temperature -30°C~70°C

650 افغانی
تعدادقیمت
1 650
+
-
موجود
محافظ برق دیجیتال 220V 63A AVP-63

محافظ برق دیجیتال 220V 63A AVP-63

Rated voltage AC 220V Rated frequency 50/60HZ Overvoltage setting range 230-300V Undervoltage setting range 120-220V Tolerance scope 2% Overvoltage and undervoltage action delay 0.5S Reset start-up delay 3S-300S Voltage measurement accuracy 1%( <1 % of total range ) output contact 1 NO Environmental grade 3 Electrical life 105 Mechanical life 106 Protection class lp20 Altitude ≤2000m Ambient temperature -55°C 〜55°C Humidity ≤50% 40°Cnon-condensing storage temperature -30°C~70°C

1000 افغانی
تعدادقیمت
1 1000
+
-
موجود
UPS SONGFA SC-2000 4 IN 1

UPS SONGFA SC-2000 4 IN 1

220V AC INPUT CH 20A 35V DC INPUT SOLAR CH 12V DC INPUT BATTRYE 220V AC OUTPUT

3500 افغانی
تعدادقیمت
1 3500
+
-
موجود
تخت ترانس سوپرنشنال 20KW

تخت ترانس سوپرنشنال 20KW

850 افغانی
تعدادقیمت
1 850
+
-
موجود
تخت ترانس سوپرنشنال 10KW

تخت ترانس سوپرنشنال 10KW

800 افغانی
تعدادقیمت
1 800
+
-
موجود
تخت ترانس سوپرنشنال 5KW

تخت ترانس سوپرنشنال 5KW

850 افغانی
تعدادقیمت
1 850
+
-
موجود
تخت UPS 48V BIG

تخت UPS 48V BIG

1800 افغانی
تعدادقیمت
1 1800
+
-
در انتظار خرید
تخت UPS 36V BIG

تخت UPS 36V BIG

1800 افغانی
تعدادقیمت
1 1800
+
-
موجود
تخت ترانس 3 کیلووات دوستان خالی

تخت ترانس 3 کیلووات دوستان خالی

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
تخت ترانس دوستان خالی

تخت ترانس دوستان خالی

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
موجود
تخت ترانس 3 کیلووات دوستان

تخت ترانس 3 کیلووات دوستان

900 افغانی
تعدادقیمت
1 900
+
-
موجود
تخت ترانس دوستان کامل

تخت ترانس دوستان کامل

650 افغانی
تعدادقیمت
1 650
+
-
موجود
صندوق باتری شارژ برقی

صندوق باتری شارژ برقی

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
موجود
صندوق کنترول چارج سولری بزرگ

صندوق کنترول چارج سولری بزرگ

600 افغانی
تعدادقیمت
1 600
+
-
در انتظار خرید
صندوق کنترول چارج سولری متوسط

صندوق کنترول چارج سولری متوسط

350 افغانی
تعدادقیمت
1 350
+
-
موجود
صندوق کنترول چارج سولری خورد

صندوق کنترول چارج سولری خورد

300 افغانی
تعدادقیمت
1 300
+
-
موجود
صندوق محافظ 30KW

صندوق محافظ 30KW

600 افغانی
تعدادقیمت
1 600
+
-
موجود
صندوق ترانس 2کیلووات

صندوق ترانس 2کیلووات

220 افغانی
تعدادقیمت
1 220
+
-
موجود
محافظ الکترونیکی یخچال 2 پریز

محافظ الکترونیکی یخچال 2 پریز

وتاژ کاری از 180 تا 245 ولت زمان تأخیر 3/5 تا 8 دقیقه نظربه درخواست مشتری ولتاژ کاری بصورت سفارش مشتری هم ساخته میشود

450 افغانی
تعدادقیمت
1 450
+
-
موجود
ترانس 5 کیلووات چینی استوک

ترانس 5 کیلووات چینی استوک

INPUT 80-250V AC OUTPUT 220V AC

4500 افغانی
تعدادقیمت
1 4500
+
-
موجود
ترانس 10 کیلووات چینی استوک

ترانس 10 کیلووات چینی استوک

INPUT 80-250V AC OUTPUT 220V AC

17000 افغانی
تعدادقیمت
1 17000
+
-
موجود
ترانس 15 کیلووات چینی استوک

ترانس 15 کیلووات چینی استوک

INPUT 80-250V AC OUTPUT 220V AC

26000 افغانی
تعدادقیمت
1 26000
+
-
موجود
ترانس 6 کیلووات تک فاز مسی

ترانس 6 کیلووات تک فاز مسی

ورودی از 80 تا 260 ولت خروجی 220 ولت 5%

10000 افغانی
تعدادقیمت
1 10000
+
-
موجود
ترانس 10 کیلووات تک فاز مسی

ترانس 10 کیلووات تک فاز مسی

ورودی از 80 تا 260 ولت خروجی 220 ولت 5%

25000 افغانی
تعدادقیمت
1 25000
+
-
موجود
تخت ترانس چینی

تخت ترانس چینی

500 افغانی
تعدادقیمت
1 500
+
-
موجود