فروشگاه    فیش و سیم فیش دار


فیش آنتن موبایل N RG223

فیش آنتن موبایل N RG223

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
پریز محافظ

پریز محافظ

16 افغانی
تعدادقیمت
1 16
+
-
کابل برق آدابطور، کاپیوتر و غیره

کابل برق آدابطور، کاپیوتر و غیره

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
کابل برق آدابطور

کابل برق آدابطور

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
USB کابل 30 سانت آردونیو

USB کابل 30 سانت آردونیو

USB کابل 30 سانت اصلی مخصوص آردونیو و پروگرامر

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
USB کابل 45 سانت میکرو

USB کابل 45 سانت میکرو

USB کابل 45 سانت میکرو قابل استفاده برای آردونیو و گوشی های موبایل

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
USB کابل 1/5 متره افزایش طول

USB کابل 1/5 متره افزایش طول

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
USB کابل 1/5 متره سیاه

USB کابل 1/5 متره سیاه

USB کابل 1/5 متره برای پرنتر ، پروگرامر و آردونیو

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
USB کابل 1/5 متره آبی

USB کابل 1/5 متره آبی

USB کابل 1/5 متره برای پرنتر ، پروگرامر و آردونیو

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
پریز UPS چینی

پریز UPS چینی

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
پریز UPS ایرانی

پریز UPS ایرانی

85 افغانی
تعدادقیمت
1 85
+
-
سیم 10 پین رنگی

سیم 10 پین رنگی

45 افغانی
تعدادقیمت
1 45
+
-
سیم6پین رنگی

سیم6پین رنگی

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
کانکتور USB

کانکتور USB

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-