فروشگاه    فیش و سیم فیش دار


USB کابل 50 سانت V3

USB کابل 50 سانت V3

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
موجود
سرسیمی کولیری برنجی

سرسیمی کولیری برنجی

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
موجود
XT60 جفت

XT60 جفت

140 افغانی
تعدادقیمت
1 140
+
-
موجود
فیش آنتن موبایل N RG223

فیش آنتن موبایل N RG223

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
موجود
پریز محافظ

پریز محافظ

16 افغانی
تعدادقیمت
1 16
+
-
موجود
کابل برق آدابطور، کاپیوتر اصلی سفید

کابل برق آدابطور، کاپیوتر اصلی سفید

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
موجود
کابل برق آدابطور

کابل برق آدابطور

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
موجود
USB کابل 30 سانت آردونیو

USB کابل 30 سانت آردونیو

USB کابل 30 سانت اصلی مخصوص آردونیو و پروگرامر

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
USB کابل 45 سانت میکرو

USB کابل 45 سانت میکرو

USB کابل 45 سانت میکرو قابل استفاده برای آردونیو و گوشی های موبایل

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
USB کابل 1/5 متره افزایش طول

USB کابل 1/5 متره افزایش طول

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
موجود
USB کابل 1/5 متره سیاه

USB کابل 1/5 متره سیاه

USB کابل 1/5 متره برای پرنتر ، پروگرامر و آردونیو

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
موجود
USB کابل 1/5 متره آبی

USB کابل 1/5 متره آبی

USB کابل 1/5 متره برای پرنتر ، پروگرامر و آردونیو

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
موجود
پریز UPS چینی

پریز UPS چینی

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
پریز UPS ایرانی

پریز UPS ایرانی

90 افغانی
تعدادقیمت
1 90
+
-
موجود
سیم 10 پین رنگی

سیم 10 پین رنگی

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
موجود
سیم6پین رنگی

سیم6پین رنگی

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود
کانکتور USB

کانکتور USB

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود