فروشگاه    سیم و کابل


USB کابل 50 سانت V3

USB کابل 50 سانت V3

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
موجود
کابل برق آدابطور، کاپیوتر معمولی

کابل برق آدابطور، کاپیوتر معمولی

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
سرسیمی کولیری برنجی

سرسیمی کولیری برنجی

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
موجود
XT60 جفت

XT60 جفت

140 افغانی
تعدادقیمت
1 140
+
-
موجود
فیش آنتن موبایل N RG223

فیش آنتن موبایل N RG223

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
موجود
پریز محافظ

پریز محافظ

16 افغانی
تعدادقیمت
1 16
+
-
موجود
کابل برق آدابطور، کاپیوتر اصلی سفید

کابل برق آدابطور، کاپیوتر اصلی سفید

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
موجود
کابل برق آدابطور

کابل برق آدابطور

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
موجود
USB کابل 30 سانت آردونیو

USB کابل 30 سانت آردونیو

USB کابل 30 سانت اصلی مخصوص آردونیو و پروگرامر

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
USB کابل 45 سانت میکرو

USB کابل 45 سانت میکرو

USB کابل 45 سانت میکرو قابل استفاده برای آردونیو و گوشی های موبایل

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
USB کابل 1/5 متره افزایش طول

USB کابل 1/5 متره افزایش طول

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
موجود
USB کابل 1/5 متره سیاه

USB کابل 1/5 متره سیاه

USB کابل 1/5 متره برای پرنتر ، پروگرامر و آردونیو

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
موجود
USB کابل 1/5 متره آبی

USB کابل 1/5 متره آبی

USB کابل 1/5 متره برای پرنتر ، پروگرامر و آردونیو

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
موجود
پریز UPS چینی

پریز UPS چینی

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
پریز UPS ایرانی

پریز UPS ایرانی

90 افغانی
تعدادقیمت
1 90
+
-
موجود
کابل فلت 16رشته متر

کابل فلت 16رشته متر

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
موجود
کابل فلت 10رشته متر

کابل فلت 10رشته متر

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
کابل فلت 6رشته متر

کابل فلت 6رشته متر

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
موجود
سیم 10 پین رنگی

سیم 10 پین رنگی

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
موجود
سیم6پین رنگی

سیم6پین رنگی

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود
کانکتور USB

کانکتور USB

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
موجود
سیم 0/16MM AWG24 متر

سیم 0/16MM AWG24 متر

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
10 14
20 13
50 12
+
-
موجود
سیم 0/16MM AWG26 متر

سیم 0/16MM AWG26 متر

13 افغانی
تعدادقیمت
1 13
10 12
20 11
50 10
+
-
موجود
سیم 0/25MM افشان ایرانی متر

سیم 0/25MM افشان ایرانی متر

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
10 9
20 8
60 7
+
-
موجود
سیم 0/16MM افشان ایرانی متر

سیم 0/16MM افشان ایرانی متر

7 افغانی
تعدادقیمت
1 7
20 6
50 5
+
-
موجود