فروشگاه    سیم - فیش و سویچ


وایربورد 20 سانت 40*1 دوسر ماده گی

وایربورد 20 سانت 40*1 دوسر ماده گی

140 افغانی
تعدادقیمت
1 140
+
-
میکروسویچ صنعتی

میکروسویچ صنعتی

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
سیم 5 پین سفید

سیم 5 پین سفید

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
پریز محافظ

پریز محافظ

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
+
-
سویچ 6 آمپر یک حالته اصلی

سویچ 6 آمپر یک حالته اصلی

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
کابل برق آدابطور، کاپیوتر و غیره

کابل برق آدابطور، کاپیوتر و غیره

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
کابل برق آدابطور

کابل برق آدابطور

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
USB کابل 30 سانت آردونیو

USB کابل 30 سانت آردونیو

USB کابل 30 سانت اصلی مخصوص آردونیو و پروگرامر

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
USB کابل 45 سانت میکرو

USB کابل 45 سانت میکرو

USB کابل 45 سانت میکرو قابل استفاده برای آردونیو و گوشی های موبایل

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
USB کابل 1/5 متره افزایش طول

USB کابل 1/5 متره افزایش طول

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
USB کابل 1/5 متره سیاه

USB کابل 1/5 متره سیاه

USB کابل 1/5 متره برای پرنتر ، پروگرامر و آردونیو

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
USB کابل 1/5 متره آبی

USB کابل 1/5 متره آبی

USB کابل 1/5 متره برای پرنتر ، پروگرامر و آردونیو

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
سیم 2 پین

سیم 2 پین

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
پریز UPS چینی

پریز UPS چینی

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
پریز UPS ایرانی

پریز UPS ایرانی

85 افغانی
تعدادقیمت
1 85
+
-
کابل فلت رنگی40رشته متر

کابل فلت رنگی40رشته متر

200 افغانی
تعدادقیمت
1 200
+
-
سویچ شاستی فلزی

سویچ شاستی فلزی

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
کابل فلت 16رشته متر

کابل فلت 16رشته متر

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
کابل فلت 10*1 متر

کابل فلت 10*1 متر

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
کابل فلت 6*1 متر

کابل فلت 6*1 متر

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-