فروشگاه    سیم - سوکیت - فیش و سویچ


USB کابل 50 سانت V3

USB کابل 50 سانت V3

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
موجود
کابل برق آدابطور، کاپیوتر معمولی

کابل برق آدابطور، کاپیوتر معمولی

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
سویچ گرد 6 آمپر اصلی چراغ دار

سویچ گرد 6 آمپر اصلی چراغ دار

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
موجود
سرسیمی کولیری برنجی

سرسیمی کولیری برنجی

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
موجود
XT60 جفت

XT60 جفت

140 افغانی
تعدادقیمت
1 140
+
-
موجود
فیش آنتن موبایل N RG223

فیش آنتن موبایل N RG223

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
موجود
میکروسویچ KW11-3Z

میکروسویچ KW11-3Z

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
موجود
میکروسویچ قلتک دار KW11-3Z

میکروسویچ قلتک دار KW11-3Z

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
موجود
میکروسویچ معمولی ترانس

میکروسویچ معمولی ترانس

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
موجود
میکروسویچ 4 پین

میکروسویچ 4 پین

3 افغانی
تعدادقیمت
1 3
+
-
موجود
پین جامپر 2.54MM رنگی

پین جامپر 2.54MM رنگی

پین جامپر 2.54MM سیاه

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
موجود
پریز محافظ

پریز محافظ

16 افغانی
تعدادقیمت
1 16
+
-
موجود
سویچ 6 آمپر یک حالته اصلی

سویچ 6 آمپر یک حالته اصلی

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
موجود
کابل برق آدابطور، کاپیوتر اصلی سفید

کابل برق آدابطور، کاپیوتر اصلی سفید

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
موجود
کابل برق آدابطور

کابل برق آدابطور

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
موجود
USB کابل 30 سانت آردونیو

USB کابل 30 سانت آردونیو

USB کابل 30 سانت اصلی مخصوص آردونیو و پروگرامر

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
USB کابل 45 سانت میکرو

USB کابل 45 سانت میکرو

USB کابل 45 سانت میکرو قابل استفاده برای آردونیو و گوشی های موبایل

100 افغانی
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
USB کابل 1/5 متره افزایش طول

USB کابل 1/5 متره افزایش طول

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
موجود
USB کابل 1/5 متره سیاه

USB کابل 1/5 متره سیاه

USB کابل 1/5 متره برای پرنتر ، پروگرامر و آردونیو

70 افغانی
تعدادقیمت
1 70
+
-
موجود
USB کابل 1/5 متره آبی

USB کابل 1/5 متره آبی

USB کابل 1/5 متره برای پرنتر ، پروگرامر و آردونیو

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
موجود
پریز UPS چینی

پریز UPS چینی

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
پریز UPS ایرانی

پریز UPS ایرانی

90 افغانی
تعدادقیمت
1 90
+
-
موجود
سویچ شاستی فلزی

سویچ شاستی فلزی

20 افغانی
تعدادقیمت
1 20
+
-
موجود
کابل فلت 16رشته متر

کابل فلت 16رشته متر

80 افغانی
تعدادقیمت
1 80
+
-
موجود
کابل فلت 10رشته متر

کابل فلت 10رشته متر

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود