فروشگاه    رله (RELAY)


رله  5ولت Relay 5V

رله 5ولت Relay 5V

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
رله  Relay JQX-50F

رله Relay JQX-50F

200 افغانی
تعدادقیمت
1 200
+
-
رله  Relay JQX-120F

رله Relay JQX-120F

700 افغانی
تعدادقیمت
1 700
+
-
رله  Relay JQX-65F

رله Relay JQX-65F

500 افغانی
تعدادقیمت
1 500
+
-
رله  Relay JQX-62F

رله Relay JQX-62F

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
پایه رله 8 پین

پایه رله 8 پین

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
رله 8 پین با کویل 220ولت Relay

رله 8 پین با کویل 220ولت Relay

300 افغانی
تعدادقیمت
1 300
+
-
کانتک تور 50 آمپر باکویل 380ولت

کانتک تور 50 آمپر باکویل 380ولت

1200 افغانی
تعدادقیمت
1 1200
+
-
رله 24 ولت 20 آمپر RELAY

رله 24 ولت 20 آمپر RELAY

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
رله 12 ولت 30 آمپر RELAY

رله 12 ولت 30 آمپر RELAY

60 افغانی
تعدادقیمت
1 60
+
-
رله 12 ولت 10 آمپر RELAY

رله 12 ولت 10 آمپر RELAY

25 افغانی
تعدادقیمت
1 25
+
-
رله  Relay 12V آیفون در

رله Relay 12V آیفون در

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-