فروشگاه    رله (RELAY)


رله  Relay JQX-150F دوستان

رله Relay JQX-150F دوستان

1000 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 1000
+
-
موجود
رله  Relay JQX-150F انصاف

رله Relay JQX-150F انصاف

750 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 750
+
-
موجود
رله  Relay JQX-250F

رله Relay JQX-250F

900 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 900
+
-
موجود
رله 24 ولت 7 آمپر

رله 24 ولت 7 آمپر

35 افغانی
تعدادقیمت
1 35
+
-
موجود
رله 12 ولت 30 آمپر زرد GOGC

رله 12 ولت 30 آمپر زرد GOGC

150 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 150
+
-
موجود
رله 12 ولت 15 آمپر CRT

رله 12 ولت 15 آمپر CRT

30 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 30
+
-
موجود
ماژول رله 5 ولت - 7 آمپر - 1 کانال

ماژول رله 5 ولت - 7 آمپر - 1 کانال

100 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
ماژول رله 5 ولت - 7 آمپر - 2 کانال

ماژول رله 5 ولت - 7 آمپر - 2 کانال

دو رله 5 ولت حداکثر جریان 7 آمپر جریان تحریک کمتر از 1 میلی آمپر دارای LED نشان دهنده وضعیت قابل استقاده برای کنترل انواع وسایل الکتریکی و الکترونیکی مانند لامپ ها، موتورها و ...

180 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 180
+
-
موجود
رله  5ولت Relay 5V

رله 5ولت Relay 5V

50 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
رله  Relay JQX-50F

رله Relay JQX-50F

230 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 230
+
-
موجود
رله  Relay JQX-120F

رله Relay JQX-120F

800 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 800
+
-
موجود
رله  Relay JQX-65F

رله Relay JQX-65F

550 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 550
+
-
موجود
رله  Relay JQX-62F

رله Relay JQX-62F

300 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 300
+
-
موجود
پایه رله 8 پین

پایه رله 8 پین

50 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 50
+
-
موجود
رله 8 پین با کویل 220ولت Relay

رله 8 پین با کویل 220ولت Relay

300 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 300
+
-
موجود
کانتک تور 50 آمپر باکویل 380ولت

کانتک تور 50 آمپر باکویل 380ولت

1200 افغانی
تعدادقیمت
1 1200
+
-
موجود
رله 24 ولت 20 آمپر RELAY

رله 24 ولت 20 آمپر RELAY

150 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 150
+
-
موجود
رله 12 ولت 30 آمپر RELAY

رله 12 ولت 30 آمپر RELAY

70 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 70
+
-
موجود
رله 12 ولت 10 آمپر RELAY

رله 12 ولت 10 آمپر RELAY

25 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 25
+
-
موجود
رله 12ولت Relay 12V آیفون در

رله 12ولت Relay 12V آیفون در

60 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 60
+
-
موجود