فروشگاه    دیود - معمولی


1N5399

1N5399

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
موجود
دیود  1N4007SMD

دیود 1N4007SMD

1.5 افغانی
تعدادقیمت
1 1.5
50 1.3
100 1.1
200 1
+
-
موجود
10A10 دیود

10A10 دیود

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
50 4.5
100 4
+
-
موجود
6A10

6A10

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
100 4.5
200 4
+
-
در انتظار خرید
1N5408

1N5408

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
50 4.5
100 4
+
-
موجود
دیود  1N4007 DIP

دیود 1N4007 DIP

1.5 افغانی
تعدادقیمت
1 1.5
50 1.3
100 1.1
200 1
+
-
موجود
DIAC - DB3

DIAC - DB3

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
موجود
1N4148DIP

1N4148DIP

1.5 افغانی
تعدادقیمت
1 1.5
50 1.3
100 1
+
-
موجود