فروشگاه    ماژولهای متفرقه


EGS032 ماژول انورتور 3 فاز

EGS032 ماژول انورتور 3 فاز

1700 افغانی
تعدادقیمت
1 1700
+
-
دیمیر DIMER4000W

دیمیر DIMER4000W

450 افغانی
تعدادقیمت
1 450
+
-
المان سردکننده TECI - 12705

المان سردکننده TECI - 12705

700 افغانی
تعدادقیمت
1 700
+
-
دیمیر DEMER2000W

دیمیر DEMER2000W

220 افغانی
تعدادقیمت
1 220
+
-
سنسوراثرهال  3144E

سنسوراثرهال 3144E

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
EGS002  ماژول انورتورسینوسی کامل

EGS002 ماژول انورتورسینوسی کامل

900 افغانی
تعدادقیمت
1 900
+
-