فروشگاه    ماژولهای متفرقه


المان سردکننده TECI - 12705

المان سردکننده TECI - 12705

650 افغانی 700
تخفیف
تعدادقیمت
1 650
+
-
دیمیر DEMER2000W

دیمیر DEMER2000W

180 افغانی
تعدادقیمت
1 180
+
-
سنسوراثرهال  3144E

سنسوراثرهال 3144E

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
EGS002  ماژول انورتورسینوسی کامل

EGS002 ماژول انورتورسینوسی کامل

700 افغانی 750
تخفیف
تعدادقیمت
1 700
+
-