فروشگاه    ماژول - دما و رطوبت


ما ژول رطوبت خاک YL-69

ما ژول رطوبت خاک YL-69

120 افغانی
تعدادقیمت
1 120
+
-
موجود
SHT-10 سنسوردماورطوبت

SHT-10 سنسوردماورطوبت

340 افغانی
تعدادقیمت
1 340
+
-
موجود
SHT-11 سنسوردماورطوبت

SHT-11 سنسوردماورطوبت

Datasheet SHT1x (SHT10, SHT11, SHT15)

360 افغانی
تعدادقیمت
1 360
+
-
موجود
DHT-11 سنسور

DHT-11 سنسور

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
موجود
کنترل دما و رطوبت دیجیتال XH-M452 ماژول

کنترل دما و رطوبت دیجیتال XH-M452 ماژول

Power supply: DC12V Temperature range: -40~120 ℃ degrees Celsius Humidity: 00% -100% RH Control accuracy: 0.1 degrees Celsius, 0.1% RH Sensor:AM2120 Output Type: relay output 2 pcs Output Capacity: up to 10A Humidity and temperature control

2200 افغانی 2500
تخفیف
تعدادقیمت
1 2200
+
-
موجود
ترموستات دیجیتال HW-557 ماژول

ترموستات دیجیتال HW-557 ماژول

ابعاد 48*40 میلی متر ولتاژ کاری 12 ولت جریان کمتر از 35ma جریان خروجی 10 آمپر رطوبت کاری 85- الی 20 درصد دما کاری 50- الی 110 درجه سانتی گراد حساسیت 0.1 درجه سانتی گراد

350 افغانی 380
تخفیف
تعدادقیمت
1 350
+
-
موجود
سنسور تشخیص باران Rain Sensor

سنسور تشخیص باران Rain Sensor

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
موجود
سنسور تشخیص آب

سنسور تشخیص آب

100 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 100
+
-
موجود
DS18B20 سنسور دما

DS18B20 سنسور دما

250 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 250
+
-
موجود
LM35 سنسور دما

LM35 سنسور دما

150 افغانی
جدید
تعدادقیمت
1 150
+
-
موجود