فروشگاه    ماژول - RFID


ماژول و کارت RFID 13.56MHz

ماژول و کارت RFID 13.56MHz

RC522

250 افغانی 280
تخفیف
تعدادقیمت
1 250
+
-
موجود
کارت RFID  13.56MHz  جای کلیدی

کارت RFID 13.56MHz جای کلیدی

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
موجود
کارت سفید RFID 13.56MHz

کارت سفید RFID 13.56MHz

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
موجود