اولین تولیدکننده دستگاههای اکو همراه در افغانستان

ارتباطات دوستان

تاریخ : 1399-6-29

ولین تولید کننده دستگاه های صوتی ازقبیل انواع آمپلی فایر . اکو میکسر . اکوهمراه وانواع باند وبلند گو با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت و بهترین توان  باسبقه بیشتر از ده سال در افغانستان بایک سال ضمانت کامل.

دسته ها : تکنولوژی

نظرات کاربران