اولین تولیدکننده دستگاههای اکو همراه در افغانستان

ارتباطات دوستان

تاریخ : 1400-11-8

اولین تولید کننده دستگاه های صوتی ازقبیل انواع آمپلی فایر ، اکو میکسر ، اکوهمراه وانواع باند وبلند گو با بهترین کیفیت و نازلترین قیمت و بهترین توان  باسبقه بیشتر از ده سال در افغانستان بایک سال ضمانت کامل.

دسته ها : تکنولوژی

نظرات کاربران