فروشگاه    باطری وجای باطری


باتری 9ولت GP اصلی

باتری 9ولت GP اصلی

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
باطری لیتیوم 3/7V 1200mA

باطری لیتیوم 3/7V 1200mA

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
باطری 12 ولت مخصوص ریموت 23A

باطری 12 ولت مخصوص ریموت 23A

50 افغانی
تعدادقیمت
1 50
+
-
جای باطری قلمی 2 تایی

جای باطری قلمی 2 تایی

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
جای باطری قلمی 4 تایی

جای باطری قلمی 4 تایی

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-
سیم سرباطری 9 ولت

سیم سرباطری 9 ولت

10 افغانی
تعدادقیمت
1 10
10 8
20 7
+
-
جای باطری سکه یی

جای باطری سکه یی

15 افغانی
تعدادقیمت
1 15
+
-
باطری 9ولت

باطری 9ولت

30 افغانی
تعدادقیمت
1 30
+
-