فروشگاه    دیود - معمولی


1N3599

1N3599

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
+
-
دیود  1N4007SMD

دیود 1N4007SMD

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
50 0.95
100 0.9
200 0.8
+
-
دیود  10A10

دیود 10A10

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
100 4.5
200 4
+
-
6A10

6A10

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
100 4.5
200 4
+
-
دیود  1N5408

دیود 1N5408

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
100 4.5
200 4
300 3.5
+
-
دیود  1N4007

دیود 1N4007

1 افغانی
تعدادقیمت
1 1
100 0.9
200 0.85
300 0.8
+
-
دیاک DIAC - DB3

دیاک DIAC - DB3

5 افغانی
تعدادقیمت
1 5
+
-
1N4148

1N4148

2 افغانی
تعدادقیمت
1 2
50 1.7
100 1.5
200 1.2
+
-