فروشگاه    ماژولهای متفرقه


MPU6050-GY521 ماژول شتاب سنج و ژیروسکوپ

MPU6050-GY521 ماژول شتاب سنج و ژیروسکوپ

240 افغانی
تعدادقیمت
1 240
+
-
USB-SERIAL CH340 ماژول

USB-SERIAL CH340 ماژول

CH340 USB to TTL Converter UART Module CH340G (3.3 V/5.5 V)

150 افغانی 180
تخفیف
تعدادقیمت
1 150
+
-
زاویه سنج 4 محوره RPI-1031 ANGLE SENSOR

زاویه سنج 4 محوره RPI-1031 ANGLE SENSOR

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
ماژول GY-6500 – MPU6500

ماژول GY-6500 – MPU6500

ماژول GY-6500 – MPU6500، ماژول شتاب سنج و ژایروسکوپ دیجیتال 6 محوره، با چیپ MPU6500، دارای پروتکل ارتباطی سریال I2C و SPI

190 افغانی
تعدادقیمت
1 190
+
-
EGS032 ماژول انورتور 3 فاز

EGS032 ماژول انورتور 3 فاز

1700 افغانی
تعدادقیمت
1 1700
+
-
دیمیر DIMER4000W

دیمیر DIMER4000W

450 افغانی
تعدادقیمت
1 450
+
-
ماژول 24 بیت لودسل

ماژول 24 بیت لودسل

150 افغانی
تعدادقیمت
1 150
+
-
سنسور وزن ( لودسل ) تا 10 کیلوگرم

سنسور وزن ( لودسل ) تا 10 کیلوگرم

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
سنسور وزن ( لودسل ) تا 5 کیلوگرم

سنسور وزن ( لودسل ) تا 5 کیلوگرم

250 افغانی
تعدادقیمت
1 250
+
-
المان سردکننده TECI - 12705

المان سردکننده TECI - 12705

700 افغانی
تعدادقیمت
1 700
+
-
دیمیر DEMER2000W

دیمیر DEMER2000W

220 افغانی
تعدادقیمت
1 220
+
-
سنسوراثرهال  3144E

سنسوراثرهال 3144E

40 افغانی
تعدادقیمت
1 40
+
-
EGS002  ماژول انورتورسینوسی کامل

EGS002 ماژول انورتورسینوسی کامل

900 افغانی
تعدادقیمت
1 900
+
-